Doan Xuan Thu_logo 2

bar_divider

dxt
Đoàn Xuân Thu

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Đoàn Xuân Thu, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1963, hiện đang định cư tại thành phố Melbourne, Úc Châu.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Đoàn Xuân Thu đã cho phép chúng tôi đăng lại những bài viết của anh.

bar_divider

Thơ:

Văn: