Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Trần

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng

Chương 5: Tư tưởng Thiền học của Trần Thái Tông

(Còn tiếp)