Cuu GS Petrus Ky_logo 2

bar_divider

Cho đến hôm nay một số Thầy Cô đã quá vãng, các Thầy Cô còn lại tuổi hạc cũng đã cao, nhiều Thầy Cô đã dùng những ngày tháng còn lại ghi vội những tâm tư, tình cảm, kỷ niệm, … qua những bài văn, bài thơ.

Trong tâm tình đó, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin được hân hạnh dành riêng trang này cho quý Thầy Cô, cựu Giáo sư trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn. Nếu quý Thầy Cô muốn phổ biến các bài văn, bài thơ của mình đến  các cựu đồng nghiệp, các hoc trò cũ của mình xin vui lòng gởi bài vở về:

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

Email: petruskyaus@gmail.com

bar_divider