TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS KÝ VÀ NỀN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Liêm


Truong Trung Hoc Petrus Ky 01Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu quyển TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS KÝ VÀ NỀN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM của cố Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu học sinh, cựu Giáo sư, cựu Hiệu Trưởng trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn, cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn gia đình cố GS Nguyễn Thanh Liêm đã có nhã ý gởi tặng và cho phép chúng tôi được phổ biến Tuyển tập trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu. 


I. MỞ ĐẦU

II. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA P. TRƯƠNG VĨNH KÝ

III. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ KHI TRƯỜNG PETRUS KÝ RA ĐỜI

IV. TRƯỜNG PETRUS KÝ QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ

A. Giai đoạn một (1927 – 1939)

B. Giai đoạn hai (1940 – 1954)

C. Giai đoạn ba (1955 – 1975)

D. Từ 1975 trở đi

Phụ trang 1

V. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG PETRUS KÝ

 1. Trường sở
 2. Hiệu Trưởng

 3. Giáo Sư

 4. Học sinh: Thành tích học vấn – Thành tích thể thao – Những nhân vật xuất thân từ Petrus Ký – Vai trò của trường Petrus Ký – Sự xuất sắc của trường Petrus Ký

VI. NHỮNG MẪU KỶ NIỆM

Những mẫu kỷ niệm

 1. Những năm cuối cùng của cuộc đời Petrus Ký – Tân Văn Hồng dịch
 2. Trương Vĩnh Ký hay một công ơn to tát không hề được biết đến – Quán Phong
 3. Làm học sinh, Làm giáo sư và làm hiệu trưởng trường Petrus Ký – Nguyễn Thanh Liêm
 4. Petrus Ký vẫn là Petrus Ký tên mất danh còn – Đỗ Bá Khê
 5. Những ngày xưa thân ái – Nguyễn Trung Quân
 6. Một đời gắn bó với trường Petrus Ký – Dương Ngọc Sum
 7. Xuân Đinh Dậu rồi ba mươi năm sau – Tân Văn Hồng
 8. Thi rớt – Hải Hà
 9. Tình nghĩa thầy trò sau tháng tư đen 1975 – Quán Phong
 10. Kỷ niệm về một mái trường, những năm dâu bể – Lưu Khôn
 11. Mái trường kỷ niệm – Phạm Văn Hoan
 12. Vài dòng kỷ niệm về việc thành lập Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali – Lê Văn Thạnh
 13. Nào ai còn nhớ – Tam Tê

Phụ trang 2

VII. SINH HOẠT ÁI HỮU

VIII. KẾT LUẬN

PDF trọn bộ quyển “Trường trung học Petrus Ký và Nền giáo dục phổ thông Việt Nam