Tình ta với biển

đoàn xuân thu

Tay bưng dĩa muối chấm gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.

                                                Ca dao

Dem VN dai the 02Đêm anh ra biển một mình

tàu linh đinh giữa u minh nước trời

biển ru anh tiếng ru đời

gừng cay muối mặn đừng rời bỏ nhau

nghĩ đời đời lắm thương đau

em không chịu nhục trầm mình biển sâu

biển sâu ôm xác em sầu

bao đêm ác mộng khơi sâu gọi về

rằng anh đã lỡ câu thề

tham sanh uý tử ê chề một thân…

hay-cho-anh-1ngày mai trời rạng bình minh

tàu anh còn đó linh đinh nước trời

hỏi anh thân xác đâu rồi

thân anh thôi đã trở về tìm em

để đôi ta vẹn câu thề

gừng cay muối mặn câu thề có nhau.

đoàn xuân thu