Nghệ Thuật Sống

Minh Tân (Chung Hữu Thế)

Trích lục và phỏng dịch từ quyển Anthologie de la Non-dualité – tác giả Véronique Loiseleur, nhà xuất bản La Table Ronde, Paris