Ngã bảy

Đoàn Xuân Thu

nga bay 01Ngã bảy! anh bỏ đi rồi;

buồn, thương theo cả một trời.

Quê hương!

Ngã bảy: nơi dòng sông chia bảy ngã,

ghe hát về, mùa gặt hái đã ngơi,

tuồng em diễn một thời điên đảo;

tranh giành ngôi báu, giết lẩn nhau,

nga bay 02ba vai vua, còn em vai công chúa

phò mã đâu? chắc chẳng phải là anh?

Câu vọng cổ mượt xanh triền sông Hậu

Chảy xuôi về ra biển nỗi mênh mang

thương nghệ sĩ nghèo, lang thang con nước

lục bình trôi, em lướt thướt trôi theo.

Ba xuất hát, dân hết tiền, nghèo!

Doi nhu mot vo cai luong 04em chống ghe, chào đi xứ khác

“Thưa bà con! xin hẹn mùa sau!”

Anh sẽ chờ em, chờ em, mùa sau

tan bóng giậc, dắt nhau về quê cũ.

Trả áo lính, anh giã đời phiêu bạt

trả đào thương, em đóng kiếp vợ hiền.

Câu vọng cổ không còn đem đổi gạo

ru anh, buồn; quên cuộc chiến triền miên.

Nhớ trở lại, đừng theo đời trôi mãi!

anh chờ em, dầu phải đến trăm năm!

Đoàn Xuân Thu

Melbourne