Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Tiền Lạc Quan (Petrus Ký 1966-73) đã tốn công sức chụp, đánh máy lại và gửi tặng.

Lý do đánh máy lại Giai Phẩm Tuổi Vàng Xuân 1973 Petrus Ký Lớp 12AB Đêm:

– Khi xưa kỹ thuật in Ronéo thô sơ trên giấy thấm mực. Viết hoặc đánh máy trên giấy sáp stencil, nhiều chỗ sửa đi sửa lại, các chữ in ra trên giấy không rõ.  Các dòng chữ có thể bị nhòe đi, hoặc hiện qua mặt sau của trang báo (in hai mặt)

– Việc cắt xén tờ báo phạm vào lề trang báo làm mất những chữ ở ngoài lề

Mục đích là giúp cho độc giả thưởng thức các bài viết dễ dàng hơn, đồng thời có thể nhìn lại những trang kỷ niệm cũ đã bị thời gian xoá nhoà.

Anh Tiền Lạc Quan cũng đã đăng trong Đặc San Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu số 8, nhân Đại Hội Toàn Cầu năm 2013 ở Sydney bài viết giới thiệu tờ Giai Phẩm Xuân Tuổi Vàng 1973 này:

Tờ Báo Xuân Của Lớp, Kỷ Niệm Tuổi Học Trò – Tiền Lạc Quan


Hình ảnh kỷ niệm của lớp 12AB Đêm Petrus Ký Xuân 1973

PDF toàn bộ Giai Phẩm Tuổi Vàng Xuân 1973 Petrus Ký Lớp 12AB Đêm