Xuan dai hoc_logo


Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu trang “Đặc san các Trường Đại học” do anh Võ Phi Hùng (Pk 67-74) phụ trách.

Anh Võ Phi Hùng đã bỏ công sức tìm tòi, mượn và scan các quyển đặc san này phần lớn là từ Thư viện Đại học Cornell và có nhả ý chia sẻ đến quý Thầy Cô và các bạn.

Trang này sẽ được anh Võ Phi Hùng thường xuyên cập nhật khi có thêm đặc san mới, xin mời quý Thầy Cô và các bạn nhớ theo dỏi.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Võ Phi Hùng.


Đại học Bách Khoa:

Đại học Dược Khoa:

Đại học Luật Khoa:

Đại học xá Minh Mạng:

Đại học Nha Khoa:

Cao Đẳng Nông Lâm Súc

Đại học Văn Khoa:


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email: 

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.