Biển mặn! vì sao?

đoàn xuân thu

Bien man vi sao 01Khuấy một vầng trăng lạnh!
Thuyền đôi ta…
ra giáp nước;
nơi cuối một dòng sông
mở ra trời biển mặn!
Vì sao?

***
Nơi giáp nước!
cuối dòng sông, chạm biển;
biển đã mang anh đi!
Em vẫn đợi người về?
Nhánh sông quê!
Vẫn ngọt ngào như thuở ấy!
Biển ngoài kia!
vẫn mặn chát muôn đời?

***
Mang câu hỏi vì sao biển mặn?
anh đi cuối đất cùng trời!
Bao năm rồi… về lại nhánh sông quê!
Em chung thủy vẫn chờ như năm cũ;
chờ anh về cho câu hỏi vì sao?

***

Bien man vi sao 02Cho câu hỏi vì sao biển mặn?
Anh không biết!
Mà chỉ mình em biết!
Vì nhớ thương anh: biển mặn nhiều hơn;
Biển mặn nhiều hơn!
Vì muôn nghìn giọt lệ!
em khóc cho quê mình
và em khóc tình ta!

đoàn xuân thu
melbourne.