Biển mặn! vì sao?

đoàn xuân thu

bien man vi sao 10

Bien man vi sao 01

Khuấy một vầng trăng lạnh!
Thuyền đôi ta…ra giáp nước;
Nơi cuối một dòng sông mở ra trời biển mặn!
Nơi giáp nước, cuối dòng sông, chạm biển;
Biển đã mang anh đi! Em vẫn đợi người về?

Nhánh sông quê vẫn ngọt ngào như thuở ấy!
Biển ngoài kia vẫn mặn chát muôn đời?

Bien man vi sao 02Mang câu hỏi vì sao biển mặn?
anh đi cuối đất cùng trời!
Bao năm rồi… về lại nhánh sông quê!
Em hóa đá vẫn chờ như năm cũ;

Chờ anh về để hỏi vì sao biển mặn?
Anh không biết! Chỉ có mình em biết!
Vì nhớ thương anh: biển mặn nhiều hơn;
Biển mặn nhiều hơn vì muôn nghìn giọt lệ!
Em khóc cho quê mình và em khóc tình ta!

đoàn xuân thu
melbourne.