Cùng ta say đêm nay

Đoàn Xuân Thu

Tám giờ đêm tàu ủi bãi,
Đạn lên nòng,
Súng cầm tay.

chiec-roi-3Ta về quê em: Bình Đại,
Ánh đèn vàng hiu hắt,
Ly cà phê chát ngắt,
Cho ta trắng đêm nay,
Cho em hầm trú ẩn,
Tiếng đạn giặc bay bay,
Em nghe riết quen rồi.

Rồi sáng mai thức giấc, 
Hỏi ai còn, ai mất?
Ai vừa rũ khăn sô? 
Ai mới vùi dưới mộ?
Đêm qua rồi đêm nay, 
Ngàn đêm như thế đó.
Bình Đại buồn, thu nhỏ lại trong đêm.

Ta yêu vô cùng Bình Đại chân quê! 
Xin quán em mở khuya thêm chút nữa.
Hãy khêu lên bếp lửa,
Đến đối ẩm cùng ta.
Zhivago, Lara, 
Trong cách mạng mười Nga, 
Điên loạn.

nam-moi-truong-xua-1Ta, đời lính, cạn ngàn ly rượu đắng.
Hiệp định Paris; ngày mai ngừng bắn?
Chiến tranh? Hòa bình? Chết? Sống? Hư không!
Buồn chi em! Vạn thọ đã vàng bông!

Trời cuối năm, giáp tết,
Sống sót đã là may!
Ly rượu này, cạn hết 
Cùng ta say đêm nay!

đoàn xuân thu

melbourne