Vietnam Nostalgia

Vũ Ký – Author of The Art of Reading and Writing

Nobel nominee for literature 2003

ANH NGỮVIỆT NGỮ
RevivalSống lại
His returnÔng về đây
The Shortest Route  Con đường ngắn nhất của Xuân
My Village Teacher Ông giáo làng
I was a soothsayerTôi làm thầy bói
A Letter of Confidences  Tâm sự
Mr. Antique Ông đồ cổ
Reflections on TetHoài niệm về Tết
The Sacred SnakeCon Rắn Thần ở Miếu Quan
The Flowerpot of DestinyNgày về có hoa trước ngõ
My Visit to Israel Viếng Do Thái
Thinking of Napoleon at WaterlooĐi thăm bãi chiến trường Waterloo
Hoi An-Town of MemoriesHội An, theo dòng hoài niệm … cổ sử …
My Schooling in Tam KyTôi đi học trường Tam Kỳ

PDF Toàn bộ Vietnam Nostalgia – English and Vietnamese