Xuan Petrus Ky 1969_logo


Nguồn: Qua sự giới thiệu của Thầy Trần Thành Minh, GS Lê Ngọc Thạch (PK 1960-67), chủ nhân của quyển Đặc san Petrus Ký 1969 đã nhờ anh Trần Anh Khôi (PK-LHP 1991-94) scan và gởi tặng.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn Thầy Trần Thành Minh, GS Lê Ngọc Thạch và anh Trần Anh Khôi .


PDF File Toàn bộ Đặc san Xuân Petrus Ký 1969


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email: 

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.