bar_divider

Ông Vũ Ký sinh năm 1921 tại Quảng Nam (Việt Nam). Suốt hơn 4 thập niên, ông đã cho xuất bản và phổ biến rộng rãi trên các tạp chí và trên diển đàn thế giới rất nhiều sách vở, tập truyện, bài báo, bình luận, nghị luận văn học. Ông là tác giả của hơn 26 tác phẩm văn chương gồm nhiều thể loại khác nhau: giáo khoa, du ký, nhật ký, ghi chú, tiểu thuyết, và nghiên cứu. Ông là một học giả uyên thâm về văn học, triết học Việt Nam và cả Tây phương. Có nhiều bài vở được ông viết bằng tiếng Pháp. Đa số tác phẩm của ông đều có một trọng điểm là khuyến khích, cổ vỏ, đề cao tinh thần thảo luận hầu duy trì và nâng cao nền văn học, văn hóa Việt Nam.

Năm 1942, ông vào Đại Học Luật (Hà Nội). Ông cũng bắt đầu đi giảng dạy từ năm 1943 tại Lycée Louis Pasteur (Hà Nội), và sau đó tại trường Viên Minh, Phan Chu Trinh (Hội An, Quảng Nam), Quốc Học (Huế), Pétrus Ký và nhiều trường khác tại Sài Gòn. Một sự nghiệp giảng dạy kéo dài trên 3 thập niên cho đến năm 1976.

Ông khởi đầu làm báo với tạp chí “Đàn Bà” tại Hà Nội. Sau năm 1954, những bài viết của ông được thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí khác nhau, như tờ “Bách Khoa”, “Mai”, “Văn Nghệ Tiền Phong”, “Đại Dân Tộc”.

Ông gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1946 và từng là cố vấn cho Mặt Trận Dân Tộc chống Cộng Sản của Liên Khu 5 cho đến khi ông bị bắt vào năm 1948 và được thả tự do vào năm 1954 sau khi Hội Nghị Genève (1954) được ký kết. Ông sau đó gia nhập nhóm chống chế độ độc tài, và bị  đày ra đảo Phú Quốc (1955 – 1958).

Sau sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975, ông bị giam ba lần bởi chính quyền Cộng Sản trong 3 trại cải tạo.

Năm 1978, nhờ sự can thiệp của chính phủ Bỉ, ông đã được thả ra. Năm 1980, ông định cư cùng với gia đình tại Vương Quốc Bỉ. Ông qua đời tại đây vào tháng 11 năm 2008.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn gia đình GS Vũ Ký qua ái nữ của thầy là chị Vũ Thị Tường Vân đã cho phép chúng tôi đăng lại các tác phẩm của thầy.

bar_divider

SÁCH:

BÀI VIẾT: