Dac san truong ban_logo


Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu trang “Đặc san các Trường bạn” do anh Võ Phi Hùng (Pk 67-74) phụ trách.

Anh Võ Phi Hùng đã bỏ công sức tìm tòi, mượn và scan các quyển đặc san này phần lớn là từ Thư viện Đại học Cornell và có nhả ý chia sẻ đến quý Thầy Cô và các bạn cùng trường và khác trường.

Trang này sẽ được anh Võ Phi Hùng thường xuyên cập nhật khi có thêm đặc san mới, xin mời quý Thầy Cô và các bạn nhớ theo dỏi.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Võ Phi Hùng.


Trung học Bồ Đề:

Trung học Cao Thắng:

Trung học Chu Văn An:

Trung học Gia Long:

Trung học Lê Quý Đôn:

Trung học Lê Văn Duyệt:

Trung học Minh Hưng:

Trung học Nguyễn Bá Tòng:

Trung học Nguyễn Đình Chiểu

Trung học Nguyễn Trải:

Trung học Nguyễn Văn Khuê:

Trung học Nông Lâm Súc Nhân Văn:

Trường Quốc Gia Nghĩa Tử:

Trung học Sương Nguyệt Anh:

Sinh Viên Học Sinh Quảng Ngãi:

Trung học Trưng Vương:

Trường Văn Hóa Quân Đội

Trường Văn Học:


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email: 

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.