Rót xuống chiều nhạt nắng!

đoàn xuân thu

gia-la-xuan-toi-4mail bạn gởi, gởi hình đang nhậu:
Hennessy vàng ánh, lưng lưng;
xịn XO, tưởng chừng như quá đã,
vui quá mà, sao mắt lệ rưng rưng?

bởi rượu rót xuống chiều nhạt nắng,
râu tóc buồn, râu tóc bạc phơ;
vầng trán nhăn xẻ dốc đời đi xuống,
nhưng gặp nhau, còn uống, đã là mừng!

mai mốt đây, ông già chống gậy*,
sóng sánh ly, rượu cứ đổ hoài,
gặp bạn cũ, thấy ông hình quen quá!
chắc tụi mình có gặp ở đâu đây?!

say ngà ngà, nhớ toàn chuyện nhỏ,
đời lưu vong sót lại bạn già,
cũng một câu, hỏi hoài…cứ hỏi:
đã uống rồi hay chưa uống đây ta?

rot-xuong-chieu-nhat-nang-1say hết biết, nhớ hoài chuyện lớn,
đời lưu vong sót lại bạn già,
cũng một câu, hỏi hoài…cứ hỏi:
tại sao mình lại lạc lối đến đây?

tưởng hỏi khó… trả lời dể ợt,
tại mình thua… chạy tuốt ra đây,
thân mất nước, bạn sầu nên bạc tóc ?
ta cũng sầu đứt ruột, xỉn… rồi say!

*johnnie walker

đoàn xuân thu.
melbourne.