Cặp đệm, nắm xôi.

đoàn xuân thu

Suốt một thời thơ ấu con mang theo:

cặp đệm má đương, nắm xôi má nấu

xôi nếp một, bếp chiều hôm khói toả

mía lau đường, thơm vị ngọt, con yêu!

mua-nuoc-noi-3Xuồng ba lá má là con đò dọc

hai lượt: đến trường, tan học, đón đưa

ngày tựu học, con trốn về với má

(số phận đùa! sau lại phải đi xa.)

Con lớn lên, con đi vào chiến trận

hành quân hoài mấy bận lội đồng bưng

vòng vọng mãi tiếng chày đôi má giã

giã cỏ bàng, đan cặp đệm, nhớ thương!

cap-dem-nam-xoi-1Nhớ má đồng bưng, ruộng, vườn, rẫy bái

chưn sình lầy, lúa nếp, cánh đồng mưa

chiều dừng quân trợn trạo nhai gạo sấy

bùi ngùi con, nhớ lại nắm xôi xưa.

Má đồng bưng rưng rưng tình mẫu tử

thương má nhiều, thương cặp đệm, nắm xôi!

đoàn xuân thu

melbourne