GS Vo Van Trung_logo 2

bar_divider

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin được giới thiệu vài nét về Thầy Võ Văn Trưng với các chi tiết do Thầy cung cấp:

GS Vo Van Trung photo

1- Thầy học trường Võ Tánh Nha Trang, cùng lớp với Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, và cùng đậu Tú Tài I khoá 1956/57.

2- Học Petrus Ký lớp Đệ Nhất ban Toán, niên khoá 1957/58. Giáo sư dạy Toán là Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, sau là khoa học gia NASA.

3- Vì phải nuôi Mẹ và gia đình, Thầy về dạy tại Tư thục Bồ Đề – Ninh-Thuận.

4- Trúng tuyển vào Đại Học Sư Phạm Sài-Gòn, Thầy học Ban Việt Hán, khóa 1962-1965.

5- Niên khoá 1963/1964 Thầy được bầu làm Chủ tịch sinh viên trường Đại học Sư phạm Sài-Gòn. Sau đó Hội Đồng Chủ Tịch SV Sài Gòn bầu Thầy làm Thư Ký Chính, tức Chủ Tịch Điều Hành số 4 Duy Tân. (Ngày đó Nguyễn Hữu Thái là Phó Thư Ký, tức Phó Chủ Tịch, về Nội vụ, và Tô Lại Chánh là Phó Thư Ký về Ngoại vụ. Hai người này là Chủ Tịch sinh viên Kiến Trúc và Luật.) Sau đó vì bệnh nên Thầy từ chức.

6- Sau khi tốt nghiệp ĐHSP Thầy dạy trung học Tân An, sau đổi về dạy Petrus Ký. 

7- Trong khi dạy tại Saigon Thầy theo học khoá Cao học Chính Trị Kinh Doanh, Đại học Đà-Lạt. 

8- Sau 1975, Thầy bị chỉ định làm Tổ trưởng Tổ Văn tại ngôi trường Petrus Ký đã đổi tên. Đến năm 1985 Thầy nghỉ dạy và đi đoàn tụ gia đình tại Hoa Kỳ.

8- Sang Mỹ Thầy đi học lại, năm 1994 tốt nghiệp BA major Business & Economics tại Đại học UCLA. Thầy có thêm 2 majors về Real Estate và Auto sau bốn năm ở hai community colleges.

9- Thầy hiện định cư tại Long Beach, California.

bar_divider

Thơ:

Văn: