Trôi giạt !

đoàn xuân thu.

troi-giat-1

Cải tạo tù về, không hộ khẩu;
quản chế trốn đi, trôi đồng bằng,
thương cảm, người che năm ba bữa;
yếu hèn, kẻ sợ, đuổi xua anh.

Nhớ em, anh giạt về Tiên Thủy,
gặp lại người xưa luống bẽ bàng,
chén cơm phiếu mẩu- đang cơn đói;
còn tặng tình em, yêu dưới trăng.

Cái thân ngã ngựa lo không xuể!
gánh nặng đời em? chẳng thể rồi!
tá túc một đêm, rồi trăm ngã?
ngã nào? duy nhất ngã xa khơi.

chiec-ao-ba-ba-hinh-chu-hy-8Hạnh ngộ tình ta, mai chia biệt,
em tiễn anh buồn mưa bến sông,
em hỏi bao giờ ta gặp lại?
bâng khuâng anh chỉ nước xuôi dòng.

Xuôi dòng từ độ anh ra biển,
bỏ lại tình em thuở tan cờ;
mười năm đất khách trăng biền biệt,
vẫn thiết, thương về Tiên Thủy ơi!

đoàn xuân thu.

melbourne