Lời thầy dạy!

đoàn xuân thu

loi-thay-day-1Con xa trường, chữ không đầy lá mít,

học ít, chơi nhiều, hiểu chẳng bao nhiêu,

rơi rớt hết, chỉ một điều, con nhớ:

“Nhân chi sơ tính bản thiện!” thầy khuyên!

 

Lời thầy dạy, hành trang, cuộc binh đao,

nơi máu đào, sao tìm ra cái thiện?

ai gây chiến tranh giống nòi dân Việt?

gọi đồng bào! sao mải miết giết nhau?

 

Con đã qua biết bao nhiêu làng, xóm,

đâu giọng ầu ơ, đâu tiếng học bài?

em thơ dại, võng đưa vào cõi chết,

ca dao buồn, ru sao hết, bi ai!

 

1049-16Con đã qua bao giáo đường đổ nát,

duy chỉ còn ngơ ngác gác lầu chuông,

chuông gọi hồn ai? chiều thôi óng ả,

Chúa gục đầu, nhỏ máu, khóc tang thương!

 

Con đã qua bao ngôi trường đổ nát,

duy chỉ còn ngơ ngác trống trường xưa,

vết xé, đạn thù, tanh bành mặt trống

thì làm sao con gọi bạn tựu trường?!

 

Tháng tư đau thương tìm về trường cũ,

cái thiện đâu? khi nước mất, nhà tan

lời thánh hiền, phấn, bảng, thầy ngã xuống!

cái thiện thua rồi, cái ác vênh vang!

đoàn xuân thu.

melbourne.