Có anh ôm xác em sầu!

Tay bưng dĩa muối chấm gừng

gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau

Ca dao

******

bien-nho-2Đêm … anh ra biển … một mình
thuyền linh đinh, giữa u minh nước trời
biển ru anh tiếng ru đời
gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.

Nghĩ đời, đời lắm thương đau,
em không chịu nhục, trầm trầm biển sâu,
biển sâu ôm xác em sầu
anh, đêm ác mộng, khơi sâu gợi về:

rằng anh đã lỡ câu thề…
tham sanh uý tử, ê chề một thân…
Ngày mai trời rạng bình minh,
thuyền anh còn đó… linh đinh nước trời,

hỏi anh thân xác đâu rồi?
linh đinh chìm nổi cuối trời tìm em,
tìm em…thề vẹn câu thề:
gừng cay muối mặn”, đi về có nhau…

Có anh ôm xác em sầu!
Biển ơi!

đoàn xuân thu

melbourne