Sầu riêng và Tiên.

đoàn xuân thu

sau rieng va tien 01Vườn trần ai đặt sầu riêng

xui em mắc đọa non tiên chẳng về

yêu anh thuốc lú bùa mê

phù du trần thế đi về có nhau.

 

Trời giận trời nổi binh đao

ma vương, quỉ dữ ào ào như sôi

đầu trâu, mặt ngựa như rươi

núi xương biển máu sao trời làm ngơ?

sầu riêng rơi xuống thành thơ.

 

tan-phu-trung-1Xưa tiển anh ra trận

nay đưa anh đi đày

quan san xa ngàn dặm

mùa thu lá bay bay.

rượu tiển chưa uống cạn

nước mắt lại đầy ly

trời làm chi nên nổi?

tử biệt? sầu sanh ly?

 

Tinh ca nguoi that tran 02Mai anh về vẫn tang thương

em trăm năm vẫn trong vườn sầu riêng

em không sầu nữa- sầu riêng

sầu chung đất nước đảo điên quê mình.

đoàn xuân thu