Tình Bidong!

Đoàn Xuân Thu

tinh-bidong-1
Pulau Bidong

Boston em, mùa này tuyết lạnh;

Melbourne anh, mùa này rừng cháy,

anh nhớ em, tình ơi! Bidong,

tình Bidong… có list thì dông!

.

Phần số khiến xui trời Bidong,

kinh hoàng vượt biễn, mình sống sót,

xuyên vào nhau hai ánh sao băng,

tình Bidong… có list thì dông!

.

Biễn gầm thét, em tựa vào anh,

biễn nói gì? nói: đời ngắn lắm,

em yêu… nồng nàn… tình bão giông,

tình Bidong… có list thì dông!

.

Điên dại tình ta…tình ngắn ngủi,

tỉnh lại anh! con thơ, vợ dại;

tỉnh lại em! chim hót trong lồng,

tình Bidong…có list thì dông!

 

Tan tành mơ, thương tình pháo bông,

rực rỡ, huy hoàng rồi chợt tắt,

cuồng nhiệt tình ta…nỗi kinh hoàng,

tình Bidong… có list thì dông!

.

tinh-bidong-2Vĩnh biệt anh, bay về tuyết lạnh;

vĩnh biệt em, bay về  rừng cháy,

vượt rào lễ giáo, em tiếc không?

tình Bidong… có list thì dông!

.

Ngắn ngủi tình… xin là hư không!

chôn tình ta… xa trời Bidong!

rực rỡ tình ta… sắc pháo bông!

tình Bidong… có list thì dông!