Chưa mưa đã lụt!

đoàn xuân thu

chua-mua-da-lut-3

Thương em

dải miền Trung,

chưa mưa đã lụt!”

quân anh đi

tầm tã em sùi sụt,

trong gió Lào

bỏng cháy, rát làn da!

.

chua-mua-da-lut-1Thương miền Trung “mô, tê, răng, rứa”

đêm cùng em hẹn lần, hẹn lữa..

hỏi ngày về, vời vợi : “biết chi mô!”

“mai tiểu đoàn anh ra tuyến lửa,

theo anh hoài câu hát thiết tha:

Răng chừ nước ráo Đồng Nai

Sông Gianh hết cháy mới phai lời nguyền”*”

.

Thương người lính, miền Trung ở lại,

mãi mãi không về được chốn quê,

thân là lính, thét roi cầu Vị*

chết chiến trường, da ngựa bọc thây.

Thủy quân lục chiến! Thủy quân lục chiến!

chết chiến trường, thây bọc chiếc poncho.

.

chua-mua-da-lut-2Mạnh Khương xưa khóc chồng, mưa nước mắt,

nỗi thương đau Vạn Lý sập Trường Thành!

giờ anh hiểu: “sao chưa mưa đã lụt ?”

bởi khóc người ngã xuống đất quê em!

*Ca dao

*Chinh Phụ Ngâm

đoàn xuân thu

melbourne.