bar_divider

Ông Khiếu Ðức Long sinh năm 1933, nguyên quán tại tỉnh Nam Định (Bắc Việt). Di cư vào Nam năm 1954, ông tốt nghiệp Cử nhân giáo khoa Việt Hán tại trường Ðại học Văn khoa Sài Gòn năm 1961. Đầu năm 1969, ông trình tiểu luận Cao học Văn chương Việt Hán cũng tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn .

Cho đến năm 1975, ông lần lượt là giáo sư văn chương tại các trường trung học Lí Thường Kiệt, Gia Định, Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Ngoài ra ông còn dạy tại các trường trung học tư thục Phan Sào Nam, Trường Sơn, Tân Văn, Tân Việt, Thánh Thomas (Nhà thờ Ba Chuông), Đắc Lộ và Phục Hưng; giảng sư thỉnh giảng tại phân khoa Phật học, và tại phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn của Viện Ðại học Vạn Hạnh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Sài Gòn.

Năm 1991, được gia đình người em trai bảo lãnh, ông và gia đình dời Việt Nam sang định cư tại Montréal, Canada.

Xin xem thêm Sơ lược tiểu sử giáo sự Khiếu Đức Long:

Sơ lược tiểu sử Giáo sư Khiếu Đức Long

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn GS Khiếu Đức Long đã cho phép chúng tôi đăng lại các tác phẩm của thầy.

bar_divider

SÁCH:

BÀI VIẾT: