Phan Thanh Giản

đoàn xuân thu

Phan thanh Gian 01Mất lục tỉnh Nam Kỳ

chén thuốc đắng

Người đi

vào miên viễn.

 

Anh mất miền nam

anh lên đường vượt biển

nước non nầy bỏ lại để ai lo?

 

Nước mất nhà tan

tan hàng!

thôi không còn cố gắng.

Xao xác lạc bầy

kẻ lưu đày ra bắc;

người thây nổi biển đông.

 

Khac khoai tinh que 04Mình ta, quê người

cõi lòng

tan nát

khi nghe em hát

ru con

Cây đa trốc gốc trôi rồi

em xa người nghĩa đứng ngồi không an.

đoàn xuân thu