Mùa thu Grampians!

đoàn xuân thu

mua-thu-grampian-1

Mùa thu năm trước  em cùng anh,
giữa rừng phong lá đỏ Grampians!
xe trườn lên dốc, hình trôn ốc,
bên thành đá dựng, bên vực sâu;
em tựa vào anh, em nói nhỏ:
nếu chết bây giờ, chết có nhau!

***

Mùa thu năm nay chỉ có anh,
giữa rừng phong lá đỏ Grampians!
xe trườn lên dốc, hình trôn ốc,
bên thành đá dựng, bên vực sâu;
lời em thề hẹn, anh vẫn nhớ:
nhưng chết bây giờ, chỉ có anh!

 

đoàn xuân thu
melbourne.