Nhac PKy_logo 2

bar_divider

bar_divider

bar_divider

  • Hiệu ca Petrus Ký – Nhạc và lời: Trần Văn Khê

bar_divider

  • Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898) – Tác giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Hòa âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh – Trình bày: Ngọc Quy (nguồn Việt Sử Ca Website – vietsuca.org).

bar_divider

bar_divider

  • Ơn Thầy – Tác giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Hòa âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh – Trình bày: Quỳnh Lan (nguồn Việt Sử Ca Website – vietsuca.org).

bar_divider

  • Cô giáo ngày xưa – Tác giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Hòa âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh – Trình bày: Hoài Phương (nguồn Việt Sử Ca Website – vietsuca.org).

bar_divider

  • Tao ngộ Petrus Ký – Nhạc và lời: Ẩm Túy – Trình bày: Ẩm Túy

music-notes 1 music-notes 2 music-notes 3