Quê nhà

Đoàn Xuân Thu

que-nha-1Quê nhà
Footscray
nhà thương thí miền tây
con thăm ba lần cuối,
ráng chiều hấp hối cháy chân mây,
ba nhìn con trăn trối:
“quê nhà trong trái tim ba!”
vàng thu những lá đời bay…
ba ơi! con biết một ngày sẽ xa
Altona.
chầm chậm chiếc xe tang,
lăn về nơi vĩnh biệt;
còn lại chút tro than,
của một thời trôi nổi
muốn về lại cố hương.
Hòa Tịnh.
Mộ má nhìn ra lộ Đông dương
như trông như ngóng người thương trở về,
người thương nay đã trở về
dầu tro than vẫn câu thề ngày xanh.
chừng nào xe lửa Mỹ banh vành
tàu Tây kia liệt máy anh mới đành xa em”*
* ca dao
đoàn xuân thu