Hạ m!

Đoàn Xuân Thu

ha-tim-1Em cả quyết:  “ không thương mùa hạ!”

mùa hạ buồn ta phải xa nhau,

bãi trường mà … anh,  em nghỉ dạy,

đang yêu mà… xa chút cũng đau.

Em cả quyết: “không thương mùa hạ!”,

chỉ thương… Thu… sớm… buổi tựu trường;

gặp lại anh chừng như lâu lắm,

ba tháng là ba năm nhớ thương.

ha-tim-3Em cả quyết: “không thương mùa hạ!”

đi dạy hoài.. khỏi phải xa anh;

hội đồng giáo sư… mình đối diện,

chạm chân… cười…hiệu trưởng thao thao.

Em cả quyết: “không thương mùa hạ!”

giữ tình ta … bí mật nghe anh,

học trò biết… đồn rùm… mắc cỡ,

thể như mình chẳng được yêu nhau.

Mùa hạ đó… tụi mình mất nước,

lẳng lặng mình anh… biển bão giông;

mùa hạ đó… mất anh mãi mãi

nát lòng em… mùa hạ biết không?

ha-tim-2Xa anh, qua bao mùa hạ đỏ,

phượng rơi rơi… máu nhỏ tim mình,

quê người đó… có mùa hạ tím

jacaranda bằng lăng… tím chữ tình

Em giử cho em mùa hạ đỏ,

mắt lệ khóc người… khóc tình ta;

anh giử cho anh mùa hạ tím,

của người mà.. đâu của em đâu?!

đoàn xuân thu.

melbourne