Chạm cửa thiên đường.

Đoàn Xuân Thu

Gởi Trần thành Đông

 

ve-mai-nha-xua-4Ba mươi năm

về lại Ku Ku

chiều thu lá rụng

sóng biển khóc, khóc thương người uổng tử !

rụng lá vàng, sao nỡ rụng lá xanh?

 

Vượt trùng dương,

ngàn cơn bão,

em đã đến Nam Dương:

đất nước ngàn, vạn đảo;

em chạm cửa thiên đường,

cửa chưa mở…

cơn sốt rừng ập đến,

chiều thu buồn,

em nằm lại Kuku…

 

ve-mai-nha-xua-5Hòm cao ủy

phủ thân người yêu dấu,

thay vòng tay anh ấm… tấm nilong,

mộ chí đề tên, ngày em mất,

mả lạn… tàn phai

sương gió thời gian;

mộ chí khắc bằng dao

để đau lòng… anh nhớ…

 

Rượu cay đắng mang theo

rửa cốt người yêu dấu,

chiếc nhẩn cưới còn đây,

thương hoài…tay áp út

 

Anh hú, anh kêu:

tiếng hú chiều tuyệt vọng …

ôi! em yêu!

ôi! đất hỡi! trời ơi !

sao nỡ đóng cửa thiên đường

khi bàn tay em chạm tới.

 

ve-mai-nha-xua-7Bài thơ khóc em

chiều Kuku

ngàn thu vĩnh biệt;

anh mang hài cốt em theo

mình vĩnh biệt Kuku!

 

Kuku!

buổi chiều thu lá rụng,

rụng lá vàng, sao nỡ rụng lá xanh !

 

đoàn xuân thu.