tuong nho thay co_logo 2

Tôn Sư Trọng ĐạoHội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu xin được thắp nén hương lòng kính dâng lên quý Thầy Cô đã quá vãng:


tranh-thu-phap-tang-thay-co