Mùa bông mận nở!

đoàn xuân thu.

948-19Vườn mận đầu hè, mùa bông mận nở!

rồi thu sang… rực trái, rỡ trên cành!

hồng đào má đỏ, yêu em, mận đỏ!

tình em cho: chùm mận đó dòn tan!

 

Em ‘bùa yêu’:… ‘chùm mận’ nầy có ‘phép’!

ai lỡ ăn rồi…không thể nào quên!

lậm bùa yêu? Nỡ nào anh quên hết?

‘ếm’ bùa anh – đến chết… lại không quên?!

 

mua-bong-man-no-1Trời sơ thu cổng trường mình lại mở

tàn mùa bông mận nở! Rồi thu sang!

anh ra biển đúng mùa bông một thuở,

chùm mận tình em… vậy đó… vỡ tan!

 

Vườn mận xưa, anh đi, tàn lụi hết!

chỉ duy còn cây mận lão đầu hiên!

em giữ lại như trăm ngàn kỷ niệm

giữ trong lòng dù thế cuộc đảo điên!

 

mua-bong-man-no-2Anh nói với em nhớ mùa mận cũ!

anh trở về tìm lại kỷ niệm xưa!

tan vỡ hết! Còn đâu anh tìm nữa?!

chỉ tình em, anh biết, vẫn như xưa!

 

Ba mươi năm anh về lại vườn xưa!

tàn lụi hết chỉ tình em vẫn vậy!

‘em lỡ bỏ bùa… anh, mùa mận ấy!

cuối đất cùng trời, về lại… thấy chưa?!’

Em!

đoàn xuân thu.

melbourne