Tháng tư tình cũ

đoàn xuân thu

thang-4-tinh-cu-1

“Bước qua cầu sắt,

anh hỏi gắt bạn chung tình:

bướm xa hoa tại nhụy

anh xa mình tại ai?”*

thang-tu-tinh-cu-1Người xưa bị tình phụ,

quyết đón đường cô dâu,

hỏi một câu, cho rõ;

một câu đầy đắng cay:

“chung tình” như em nói:

sao nỡ phụ tình nhau?

Em đã phụ anh rồi,

dĩ nhiên anh cay đắng,

chịu đựng mình anh thôi,

ngu sao mà anh hỏi?

Tù cải tạo anh về,

bến sông, âu sầu, quán

em yêu bước qua cầu.

người ta vui rước dâu,

về bên kia nhà chồng,

nhà họ là cán bộ,

dĩ nhiên họ rất giàu

nóc bằng cơi lầu đúc.

Anh không chận em lại,

để hỏi gắt một câu,

thừa cái thân anh biết,

thói đời… chớ gì đâu?!

thang-tu-tinh-cu-2Anh rót đầy ly rượu,

cạn hết nổi đắng cay

của một người mất nước

mất hết…còn cơn say…

Dẫu sao cám ơn em

để anh bỏ quê mình…

Anh nhớ tình năm cũ,

nước mắt và tháng tư,

già rồi… anh hay khóc,

khóc tình cũ, em xưa!

*Ca dao

đoàn xuân thu

melbourne.