Xuan Petrus Ky 1971_logo


Nguồn: Thư viện Đại học Cornell, New York Hoa Kỳ, do anh Võ Phi Hùng (PK 67-74) chụp và gởi tặng.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Võ Phi Hùng đã tốn công sức chụp và gửi tặng. Rất mong được đón nhận thêm nhiều số báo khác.