Xuan Petrus Ky 1971_logo


Nguồn: Thư viện Đại học Cornell, New York Hoa Kỳ, do anh Võ Phi Hùng (PK 67-74) chụp và gởi tặng.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Võ Phi Hùng đã tốn công sức chụp và gửi tặng. Rất mong được đón nhận thêm nhiều số báo khác.


PDF File Toàn bộ Đặc san Xuân Petrus Ký 1971


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email: 

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.