bar_divider

Tiểu sử Giáo sư Nguyễn Vĩnh Thượng:

  • Cựu học sinh Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn niên khóa 1956-1963
  • 1967: -Cử nhân Phật học, Phân khoa Phật học và Triết học Đông phương, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn & Cử nhân Văn Khoa, Phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
  • 1969: Cử nhân giáo khoa Triết học Đông phương, Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Sài Gòn.
  • 1970: Cử nhân giáo khoa Triết học Tây phương, Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Sài Gòn.
  • 1974: Chứng chỉ năm thứ ba Cử Nhân Luật Khoa-Ban Tư Pháp, Luật Khoa Đại Học Đường, Viện Đại Học Sài Gòn.
  • 1969 – 30 tháng 4 năm 1975: Giáo sư triết học tại các trường Trung học Cần Đước, Petrus Ký, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn An Ninh và trường Sư phạm Sài Gòn
  • 1971- 1972: Chuyên viên giáo dục tại Nha Kế hoạch và Pháp chế học vụ, Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên VNCH, Sài Gòn.
  • 1972 – 30 tháng 4 năm 1975: Thanh Tra tại Sở Tiểu học Sài-gòn và tại Văn Phòng Phụ tá Đặc biệt Tổng Trưởng đặc trách ngành Trung Tiểu học, Bộ Văn hoá giáo dục và Thanh niên VNCH, Sài Gòn.
  • Sau 30 tháng 4, 1975 – đến tháng 6, 1979: dạy toán học tại các trường Trung học Phổ thông cấp 3 Tây Sơn và Marie Curie.
  • Hiện định cư ở tỉnh Ontario, Canada.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn GS Nguyễn Vĩnh Thượng đã cho phép chúng tôi đăng lại các tác phẩm của thầy.

bar_divider

SÁCH:

BÀI VIẾT: