Tí lúi và nội.

đoàn xuân thu

ti lui 01Nội gọi ba là Lúi,

lúi có nghĩa bông sen,

lúi có nghĩa là tiền,

có tiền nhưng trong sạch.

 

Khi Tí lúi chào đời,

ba rước nội sang chơi,

đi máy bay, nội sợ,

thương cháu, nội đi thôi.

 

Tí lúi cười, nội vui,

Tí lúi khóc, nội dổ,

lời nội ru ngọt ngào,

đường mía lau châu thổ.

 

ti lui 02Vườn sau nhà lúi húi,

nội gầy dây khổ qua,

nội nói:  khổ qua rồi!

khổ qua rồi! Tí lúi.

 

Ngày mai nội về rồi,

bay về phía bên trời,

nơi còn đầy bóng giặc,

nơi bóng đêm dày đặc.

 

ti lui 03Nội ơi! nội đừng lo!

áo ấm với cơm no;

độc lập và tự do;

cuối cùng rồi sẽ tới,

bình minh xua đêm tối.

 

Khi bóng giặc tan rồi,

Tí lúi sẽ về chơi.

đoàn xuân thu.