Thương cánh cò lặn lội!

 đoàn xuân thu

canh-co-lan-loi-3người cho em là dại

“lấy ai? sao không lấy!

lại lấy một nhà thơ

nhà thơ nghèo biết mấy!”

 

tình cũ chẳng trăm năm

cố nhân đã ôm cầm

thản nhiên sang thuyền khác

người tham đó bỏ đăng

rằng thơ: “toàn phù phiếm!”

thuyền hoa đi biền biệt

bóng nhạn đã mù tăm

sao thơ còn tha thiết?

 

canh-co-lan-loi-1thơ anh dán đầy vách;

khạp gạo em cạn rồi

thương cánh cò lặn lội

cuối bãi tới đầu sông

em gánh gạo nuôi chồng

lồng tiếng khóc nỉ non.

 

đôi ta đã qua chiều,

cuộc đời, trời sắp tối.

cuối cùng rồi anh nói:

“còn có một bài thơ

không bao giờ viết nổi…

canh-co-lan-loi-2chữ nghĩa dẫu khôn cùng

cũng còn là giới hạn

để diễn tả tình em.”

 

“cảm ơn em yêu đã…

làm bài thơ dở dang!”

đoàn xuân thu

melbourne