Hạng Võ Ngu Cơ!

đoàn xuân thu

Sầu đời uống rượu mà chơi

bởi chưng đất nước, tình, đời vỡ tan.

 

quan_ben_duong-1Ta sầu vận nước, ta ra quán

chén cạn, mình ta, cạn chén sầu

Em, cô chủ quán, cười trong mắt

“Rượu nhiều! anh nhá! chẳng hay đâu!”

 

Em còn trẻ quá sao biết được?!

rượu là nước mắt kẻ tình si

hang vo ngu co 02trăm, ngàn, vạn, triệu năm về trước

rượu đã làm ra, khóc biệt ly.

 

Ta không còn trẻ, em rất trẻ

chẳng lẽ đôi mình lại xứng đôi?

mai mốt theo chồng về xứ lạ

chỉ còn chén rượu tiễn em thôi.

 

hang vo ngu co 01Hạng Võ, Ngu Cơ vĩnh biệt rồi

tan tành đất nước, tình gãy đôi

thơ khóc ngàn câu sao bằng rượu?

rượu tiễn người đi, lệ của đời.

 

Đất nước, tình ta đều tan vỡ

chén cạn, mình ta, cạn chén sầu

trăm, ngàn, vạn, triệu năm sau nữa

rượu vẫn còn đây, tình ở đâu?

đoàn xuân thu