Tân Phú Trung*.

đoàn xuân thu

 .

tan-phu-trung-1Chuẩn úy sữa về Bình Đại,

giặc bắn vu vơ, hầm nhảy đại,

lính cụ rung râu, cười như dại

mặt chuẩn úy bồ quân, rồi tím tái

.

nạt lính đùa: ai một lần không hãi?

Rồi cũng ngầu dần theo tháng năm

băng đồng, lội ruộng, nước phèn ngâm.

quần nhau với giặc hơn mươi trận

.

tan-phu-trung-2râu, tóc bồm xồm, tua tủa đâm.

Chiều nay giận quá! thằng giặc láo!

bắn chẳng nhằm ta trúng bình toon.

rượu đẫm mình ta, ta tưởng máu.

.

đổ rượu! trời ơi! chết sướng hơn!

Chiều! chiều mưa nhiệt đới đẫm đồng bằng,

trùm kín poncho về Tân Phú Trung

giọt ngắn, giọt dài xuôi triền nón sắt

.

bàn tay che khói thuốc đời mong manh.

Phố chợ Tân Phú Trung buồn như mưa

tạ ơn quán em cho bình toon rượu

nếu không có em, đìu hiu phố chợ

không rượu chiều nay lấy gì ta say.

.

Dẫu là rượu tiển lời vĩnh biệt

ngã xuống đời ta kín poncho

không tiếc đâu em, ta không tiếc

ngẫu nhiên về em Tân Phú Trung.

.

mua-nuoc-noi-3Bình Trung* chuệnh choạng một bến sông.

xuồng ai chợ tết chở đầy bông.

trăm, ngàn vạn thọ tưng bừng nở

chúc phúc cùng ta một nhánh bông.

.

Em nhá đừng yêu người lính trận

lính trận mà em chẳng có về!

Túy ngọa sa trường quân mạc vấn

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

.

* Tân Phú Trung một xã thuộc quận Bình Đại, Tỉnh Kiến Hòa.

đoàn xuân thu

melbourne