A

TỰA BÀITÁC GIẢ
À ơi áo trắng mẹ ruGS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
À ơi tiếng mẹ ru conGS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Ai Cúi Xuống Đời Tôi Tim Nhuốm BệnhGS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Ái khanhGS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Album Chọc Lọc diễn ngâm  01 Nguyễn Ngọc René
Album Chọc Lọc diễn ngâm  02 Nguyễn Ngọc René
Album Chọn Lọc diễn ngâm 03Nguyễn Ngọc René
Album Chọn Lọc diễn ngâm 04Nguyễn Ngọc René
Ẵm bồng dung nhanGS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Ăn mày dĩ vãng Nguyễn Ngọc René
Ăn năn Trần Hữu Hiệp
An Nhiên thơ Giáng Xưa, Cảnh Thiền thơ Trầm Vân họaGS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Anh Cho Em Mùa XuânGS Tạ Ký
Anh hỏi emGS Võ Văn Trưng
Áo trắng Gia Long  GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Áo trắng Gia Long (2) GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Áo Trắng Qua Cầu GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
Áo tương tư!Đoàn Xuân Thu