ĐẠO SỐNG CỦA TIỀN NHÂN NHÀ NHO LÀNG UY VIỄN tức NGUYỄN CÔNG TRỨ

(Cuộc Đời – Sự Nghiệp – Triết Lý Sống – Tác Động Đến Văn Hóa Việt Nam)

Tác giả: Vũ Ký

PHỤ LỤC

Chương VII: Sĩ phu thời xưa và kẻ sĩ ngày nay (Giáo sư tiến sĩ Lâm Lễ Trinh).

(Còn tiếp)