Tiểu-sửVài Dòng về Ông Bà Chung Hữu Thế – Trần Thị Hiếu

Ông Bà Chung Hữu Thế

Ông Chung Hữu Thế́ sinh năm 1921 tại làng Mỹ Thạnh, quận Bảo Thành, tỉnh Bến Tre. Học tiểu học tại Bến Tre, trung học (1934-1938) tại Collège de Mỹ Tho. Năm 1938-1940 lên Saigon học tại trường Petrus Ký. Khi xong Tú Tài, Ông đi Nam Vang chơi, nhưng sau đó có việc làm nên ở lại Nam Vang đến năm 1944.

Năm 1944, về làng ờ Bến Tre thì đến cuối năm, lập gia đình với Bà Trần Thị Hiếu, người làng Đại Điền, quận Thạnh Phú, cùng tỉnh Bến Tre. Bà học Tiểu học ở Bến Tre, đến năm 11 tuổi, lên Saigon ở với người chị lớn để đi học tại trường Ecole Primaire des Filles cho tới năm 13 tuổi, cha mất, phải về quê ở với mẹ.

Hai ông bà dọn lên Saigon năm 1946, sinh sống, làm thương mãi và dạy Anh ngữ tại trường Petrus Ký cho tới ngày đi Canada đoàn tụ với các con, cháu vào năm 1981. Từ năm 1981 đến 2006, hai Ông Bà đã trước tác, dịch và biên soạn 23 sách và tập thơ, phần lớn mang màu sắc gíáo dục và tâm linh (Xem bảng Thư Mục Sách).

* Cả hai Ông Bà đều đã tạ thế. Ông qua đời ngày 15/10/2015 và Bà mất ngày 9/12/2021.

★Xin mời xem CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ÔNG BÀ CHUNG HỮU THẾ trong video dưới đây:


Bài viết:


Sách:


Trang Blog của Thầy Cô Chung Hữu Thế:

chunghuuthe.wordpress.com