– GS Phạm Thế Ngũ sinh ngày 12-6-1921 tại làng Ngọc Chi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
– Ông học Trường Chu Văn An (Bưởi), tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Đại học Văn khoa Hà Nội năm 1953.
Ông di cư vào Nam sau hiệp định Genève và dạy  học tại các trường Trung học Võ Tánh (Nha Trang), Phan Thanh Giản (Cần Thơ).
Từ năm 1958, dạy tại trường Trung học Pétrus Ký, Sài Gòn.
Phạm Thế Ngũ còn là một nhà nghiên cứu văn học. Bộ sách giá trị nhất của ông là Việt Nam Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên (3 tập – Quốc học tùng thư xuất bản 1961-1965) nghiên cứu sự diễn tiến của Văn học Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại (1862 – 1945).

Tác phẩm chính:

1. Việt Nam văn học sử giản ước tân biên (3 tập hơn 1.500 trang):

    • Tập I: Văn học truyền khẩu, Văn học lịch triều – Hán văn.
    • Tập II: Văn học lịch triều – Việt văn.
    • Tập III: Văn học hiện đại.

Nguồn: Kệ sách Học Xá

2. Bài Việt văn Tú tài (1966)

Ông mất ngày 9-5-2000 tại Sài Gòn thọ 79 tuổi.