Tro than!

*bài thơ viết 10 năm ba bỏ tụi con, đi.

đoàn xuân thu

Nhà thương thí miền tây

con đâu ngờ lần cuối

ráng chiều cháy chân mây

ngày cuối cùng hấp hối

“quê nhà! trái tim ba!”

ba nhìn con trăng trối…

*

tro than 01vàng thu chiếc lá đời bay

trước sau rồi cũng một ngày phải xa

*

dẫu biết là tro than

vẫn đau lời vĩnh biệt

công hầu đều khánh kiệt

chỉ còn lại cố hương!

*

tro than 02mộ má nhìn ra lộ Đông Dương

như trông như ngóng người thương trở về

người thương nay đã trở về

dẫu tro than vẫn câu thề ngày xanh:

“chừng nào xe lửa Mỹ bung vành;

tàu Tây kia liệt máy anh mới đành xa em”*

 

*Ca dao 

đoàn xuân thu.