Té sông mùa nước nổi !

đoàn xuân thu

mua-nuoc-noi

Con đã từng té sông mùa nước nổi;
má la làng, “cô bác! cứu con tôi!”
môi tím ngắt, bà con đem xốc nước,
trễ chút thôi, chắc con đã đi rồi.

.

Người ta nói có ba hồn bảy vía,
con té sông… hồn vía mất hai phần,
con chậm, dở… biết bao lần ngơ ngẩn,
má thương con mình: “tội nghiệp!… té sông!”

.

Con bên má mỗi năm mùa nước nổi,
mênh mông đất trời, mênh mông thơ,
suy nghĩ thơ, suốt ngày không nói,
má thương con mình: “tội nghiệp!… té sông!”

.

Sông không chết, con tìm đường ra biển,
xa má rồi! mùa nước nổi long đong,
đêm quê người nhớ quê nhà tha thiết,
nhớ vô cùng, thương câu nói “...té sông !”

.

đoàn xuân thu
melbourne

bar_divider

Bài thơ Té sông mùa nước nổi do Tú Trinh diễn đoc.

Ngày xưa người già tính rất đơn giản cứ 3 năm nước nhỏ sẽ kèm theo một năm nước lớn. Nhưng cách tính này đã bị phá vỡ trong những năm gần đây-Mùa lũ 2011