Nguyen Thanh Liem_logo 2

bar_dividerTiểu sử Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm:

  • GSTSNguyenThanhLiem-04Cựu học sinh, cựu Giáo sư, Cựu Hiệu Trưởng Trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn
  • Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh niên VNCH
  • Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn Đề Thi Bộ Giáo Dục VNCH
  • Đệ Nhứt Chuyên Viên Tổng Thống Phủ VNCH
  • Cố Vấn Đặc Biệt Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Nam và Bắc California
  • Chủ Tịch Hội Lê Văn Duyệt Foundation
  • Chủ Tịch Phong Trào Đoàn Kết VNCH
  • Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo

Sinh ngày: 12/03/1933 tại Mỹ Tho

Từ trần ngày: 17/08/2016 tại, California USA, hưởng thọ: 84 tuổi

bar_dividerSÁCH:

BÀI VIẾT: