Xuan Petrus Ky 1965_logo


Nguồn: Qua sự giới thiệu của Thầy Trần Thành Minh, GS Lê Ngọc Thạch (PK 1960-67), chủ nhân của quyển Đặc san Petrus Ký 1965 đã nhờ anh Trần Anh Khôi (PK-LHP 1991-94) scan và gởi tặng.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn Thầy Trần Thành Minh, GS Lê Ngọc Thạch và anh Trần Anh Khôi .