Pulitzer 94.

đoàn xuân thu.

Pulitzer 94 01

thằng Mỹ mập
chạy vòng vòng
vì sợ mập.

em Sudan
lết đi tìm
một miếng ăn

con kên kên
kiên nhẩn chờ,
em… gục chết.

Nhà nhiếp ảnh
thản nhiên nhìn…
tay bấm máy…

Thế giới gì
tàn nhẩn vậy
Chúa ơi ?
đoàn xuân thu.
melbourne.