Mỹ Tho.

đoàn xuân thu

My tho 01Nguyễn Đình Chiểu của thời áo trắng,

Mỹ Tho mình- sớm nắng, chiều mưa.

súp lê xa bến phà Rạch Miễu,

chung thủy Mỹ Tho, em vẫn chờ.

 

Lạc Hồng, cây đa đà trốc gốc,

trôi rồi ra biển tuổi xuân anh.

cái thời tuổi trẻ anh yêu dấu,

đã chết lâu rồi bởi chiến tranh.

 

My tho 02Ôi! Tết Mậu Thân! Tết Mậu Thân.

Bót Số Tám qua mùa xuân loạn,

xác ai đây? xác của ai đây?

chết còng queo, chết chẳng toàn thây.

Bến Xe, Giếng Nước, tan hoang cháy!

trường ta, xao xác lá me bay.

 

My tho 0372 hè! 72 rực cháy!

đạn thù bay! đất nước bời bời!

trùng trùng, điệp điệp, dân chạy giặc,

trường xưa, lớp cũ, anh đành thôi.

ba năm lính trận, anh vẫn nhớ,

Trưng Trắc : Mỹ Tho, em vẫn chờ…

bất chợt, kinh hoàng, trời thảng thốt,

nước mất rồi! anh mất Mỹ Tho!

Hồng đào vườn mận em năm cũ,

My tho 04ôi! lũ của đời trôi cuốn trôi.

Lục bình tim tím băng ra biển,

ba chìm, bảy nổi, chín linh đinh.

Thời gian khôn xóa bao kỷ niệm,

chung thủy Mỹ Tho! Em vẫn chờ!

Ai xui đất nước nhìn ra biển?

My tho 05chinh phụ, chinh phu mãi đến giờ.

Anh sẽ về, mơ là hiện thực,

giặc tan rồi! gặp lại Mỹ Tho!

Ngọc Hân! thôi khúc Ai Tư Vãn!

gặp lại em rồi! Em Mỹ Tho!

 

Mỹ Tho! em đón anh về,

trăm thương, ngàn nhớ tư bề Mỹ Tho!

 

đoàn xuân thu